Trödje grustag

Vi på NCC Ballast erbjuder ett brett sortiment av jord-, sand-, grus- och krossprodukter. Råmaterialet utvinns och förädlas i egna grus- och bergtäkter, men även genom återvinning. Vi levererar till både företag och privatpersoner, men vill du hämta materialet själv går det givetvis också bra. Kontakta oss för råd och kostnadsförslag. Välkommen!

Hjullastare, Emil Larsson

Pär Thyr

Supervisor, NCC Industry

Ange kontaktuppgifter

Läs mer om vår integritetspolicy