Export

Vi på NCC Ballast exporterar via båtfrakt.

Vår export

NCC Ballast exporterar stenmaterial till andra länder med båt från våra anläggningar i Hargshamn, Stenungsund, Kragerö och Larvik. Exporten sker till Baltikum, Ryssland och Polen men även till specialprojekt utanför Sveriges gränser.

Exporten sker främst i Östersjöområdet men även till mer långväga destinationer. Kontakta oss för mer information. 

Kent Andersson
Kent Andersson

Export Director, NCC Ballast