Våra projekt

Här hittar du flera av våra projekt inom alla våra områden, bostäder, kontor, anläggning och infrastruktur, broar, vägar eller tunnlar och bergrum. Alla är de samlade här.


Serverhall åt Facebook, Luleå

Serverhallen i Luleå är Facebooks första datacenter i Europa. Det kommer att serva mer än 800 miljoner Facebookanvändare.

NCC har byggt Facebooks första och största serverhall utanför USA med en yta på 28 000 kvadratmeter. I Luleå är även ytterligare två serverhallar är planerade. Facebook har höga krav på energieffektivitet och använder systemlösningar som ger mycket bättre energiprestanda än motsvarande anläggningar. Anläggningen kommer även att certifieras enligt LEED, Nivå Guld.

Serverhallen som började byggas i oktober 2011 stod klar i mars 2013. Projektet sysselsätter cirka 300 personer. En stor del av arbetet med serverhallen består av avancerat installationsjobb. Projektet har genomförts i konsortium med två amerikanska byggföretag; DPR Construction och Fortis Construction.

Hållbarhetsåtgärder

  • Mycket hög energieffektivitet genom användning av frikyla
  • Förnyelsebar energi från vattenkraft
  • Radiatorsystem med värmeåtervinning från processvärmen med värmepump för personalutrymmen
  • Ekosystemtjänster - regnvatten återförs till omgivande skogsmark