cleargif_vizzit

Exempel på uppdrag

Inget jobb är för litet för vårt Microteam.

Mindre beläggningsytor & Potthålslagning

Potthålslagning

Med vår ”portable heater” värmer vi den befintliga asfaltsytan. Därefter ruggas asfalten upp och ny asfaltmassa kan läggas ut och packas.

Med den här metoden slipper vi skära i asfalten och undviker därmed en möjlig sprickbildning i skarven mellan den nya och gamla beläggningen. Metoden är billig och ger en längre livslängd och snyggare beläggning.

Plattytor

Justeringar och omläggning av mindre plattytor som t.ex. åtgärda snubbelkanter eller byta ut trasiga plattor.Byte av kantsten

Kantsten

Justering och byte av olika typer av kantsten.

Mindre gjutasfaltjobbAsfaltering

Här fyller vi i sprickor i befintliga beläggningar.

Betongkant
/asfaltkant

Höjdjusteringar av asfaltbeläggning mot betongytor (heatingarbete).

Justering av brunnar

Justering av brunnsbetäckningar som t.ex. sänkning av brunnsbetäckning för att undvika plogskador.

Byte av brunnar

Byte av trasiga brunnsbetäckningar till nya fasta eller flytande.

Skyltning

Uppsättning av vägmärken inkl. fundament och stolpe, utsättning av snökäppar (PVC eller ruskor).

Vägmarkeringar

Vi kan ordna alla typer av markeringar på vägar och cykelbanor. T.ex. markering för handikapparkering.


 

Mer information

Håkan Mandusson
Arbetsledare, Umeå
Tel: 090-16 80 81
Mob: 070-574 61 89