cleargif_vizzit

P303 - ett nytt sätt att bygga bostäder

Med byggsystemet P303 skapar du eftertraktade bostäder till fast pris och med kort byggtid. Oavsett tomt kan du snabbt ha bygghandlingar på plats och projektet igång. Tack vare förprojektering och en styrd och standardiserad byggprocess kan du vara säker på att få en kvalitetssäkrad produkt och en förutsägbar byggtid. Dessutom kan du räkna med låga driftskostnader. Redan vid beställningen vet du hur det kommer att se ut, när det kommer att vara klart och vad det kommer att kosta.

 

P303 - ett nytt sätt att bygga bostäder

27 hyreslägenheter i Ytterby

Projektet baseras på produkten P303 Fyrvånings Flerbostadshus. Bygget har startat och planerad inflyttning är i december 2013.

 

30 P303-lägenheter planeras i Knivsta

I Knivsta har Svenska Hyreshus startat försäljningen av 30 lägenheter i kvarteret Räven. Byggstart är planerat till våren 2013.

Omgången 1 - Nytt projekt i Örebro

NCC har startat produktionen av 20 stycken P303 lägenheter. Uppdragsgivare är Svenska Hyreshus. Inflyttning kommer att ske senast den 1 juli 2013.

P303 Plutonbrigaden, Örebro

Samtliga lägenheter på Plutonbrigaden i Örebro är inflyttade. Produkten är P303 Tvåvånings Flerbostadshus och projektet har uppförts i 5 etapper totalt 62 lägenheter.

P303 Gullvivan, Uppsala

NCC:s projekt Gullvivans 38 lägenheter i Uppsala har blivit mycket populära. Här är husen grupperade för att forma en trevlig gårdsmiljö med flerbostadshus på två våningar.

P303 Vallda, Göteborg

NCC:s pilotprojekt för P303, i natursköna Vallda söder om Göteborg, som på sex månader gav kunden det vi lovat i utformning och pris.

Mer information

Henrik Lindblad
Avdelningschef Marknad och affär
Tel: 031-771 51 50