cleargif_vizzit
NCC Recycling

NCC Recycling

Hållbar återvinning av bygg- och anläggningsmaterial

Hållbar hantering av avfall är viktigt. Hos NCC Recycling omvandlar vi bland annat asfalt, betong och jord till nya bygg- och anläggningsmaterial genom återvinning och förädling.

NCC har stor erfarenhet inom detta område och vi tar ansvar för en miljöanpassad hantering.

Med återvinning sparar vi på världens energi och minskar vårt beroende av de värdefulla naturresurserna.

Vill du veta mer om återvinning och NCC: expertis inom återanvändning, kan du läsa mer på den här sidan.

Välkommen till oss.

Symbol

Mer information

Lin Tennung
Area Manager
NCC Recycling

Tel: 033- 20 25 02
Mob: 070-634 59 98