cleargif_vizzit

Facebooks serverhall i Luleå är ett av våra många kända projekt

Förtroenden kan byggas på många sätt – ett sätt är att vara samhällsbyggare. NCC har byggt projekt som blivit landmärken på världskartan.

Vi utvecklar ständigt nya spännande koncept

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om nya sätt att bygga bostäder.

Greenfuels

Träpellets ersätter fossila bränslen i våra asfaltverk. Det får alla våra vägprojekt i Norden glädje av.

Marksanering

Marksanering ger din mark ny potential. Genom sanering kan du förädla din fastighet, göra den tillgänglig för nya användnings-
områden.