cleargif_vizzit

Virtual Design and Construction – VDC

NCC har sedan många år en strategi att konsekvent utnyttja VDC i alla projekt där vi själva kan påverka arbetsformerna. Detta har lett till att vi är en branschledande aktör inom virtuellt byggande.

Idag projekterar och planerar vi våra hus- och anläggningsprojekt mer och mer detaljerat med hjälp av virtuella metoder och processinriktad informationshantering. Detta gör vi för att reducera tid och kostnad samt förbättra kvaliteten genom hela byggprocessen.

I allt större utsträckning byggs och planeras projekten virtuellt med 3D-objekt innan det görs i verkligheten. Förutom geometrin kan 3D-objekten även bära på eller vara kopplad till annan typ av information, exempelvis produktidentifikationer, produktspecifikationer, mängder, vikter, materialdata, priser, montagetider eller annan referensdata. Genom att på olika sätt koppla informationen kan vi planera, simulera och kalkylera bygget tydligare, lättare, bättre och säkrare. Vi upptäcker eventuella problem tidigare och kan därigenom undvika att dom uppkommer i verkligheten. Informationen blir mer visuell vilket förenklar kommunikationen och beslutsfattandet. Virtuella metoder kan dessutom användas för att automatisera och styra vissa maskiner, funktioner och arbetsmoment. Allt detta sparar både tid och pengar.

NCC satsar stort på VDC och söker och utvecklar ständigt nya möjligheter och metoder inom området. Vi är en aktiv aktör inom OpenBIM och vi bedriver en del tillämpad forskning och utvecklingsprojekt på området. Vi har även ett samarbete med Stanford University i USA som anses vara världsledande inom VDC (Virtual Design and Construction). Där betraktas NCC vara världsledande vad gäller tillämpningar inom byggproduktion:

"With over 160 projects using VDC to help manage the construction phase, NCC is leading general contractors around the world in the widespread application of VDC to improve the construction of buildings and infrastructure."
Professor Martin Fischer på Stanford University

Mer information

Maria Freeney
Chef VDC
Tel: 021-10 55 12