cleargif_vizzit

NCC Roads

NCC Roads erbjuder produkter och tjänster i och kring vägar. Verksamheten spänner över hela värdekedjan, från produktion av stenmaterial och asfaltprodukter till beläggningsarbeten och vägservice.

Både produkter och metoder inom NCC Roads utvecklas så att miljöpåverkan från verksamheten blir allt mindre. Nya energisnåla beläggningstekniker, återvinning av asfalt och alternativa bränslen är några exempel. NCC Roads vill genom olika initiativ medverka till en mer hållbar samhällsutveckling.

NCC Roads producerar 6,5 miljoner ton asfalt och 29,4 miljoner ton sten- och krossmaterial per år. Det gör oss till Nordens största aktör inom asfalt- och stenmaterialbranschen. Verksamheten är framför allt koncentrerad till de nordiska länderna, där den svenska marknaden är den enskilt största. NCC Roads har även verksamhet i S.t Petersburg. Dessutom exporteras stenmaterial runt Nordsjön och Östersjön.

Affärsområdet omsatte 12 Mdr SEK under 2012 och hade cirka 4 050 medarbetare.

NCC Roads är sedan den 1 januari 2014 organiserat i en tvärnordisk organisation i tre divisioner -  stenmaterial, asfalt och vägservice.

Se filmen om NCC Roads

Mer information

Kristina Sacklén
Kommunikationschef, NCC Roads Holding
Tel: 08-585 516 65
Mob: 070-677 16 65