cleargif_vizzit

För leverantörer

Genom ett gott affärsmannaskap och beaktande av vår kunds förväntningar ska NCC i sin inköpsverksamhet kraftfullt bidra till koncernens positiva resultatutveckling.

För dig om är leverantör till NCC har vi samlat information kring fakturering och hur NCC arbetar med Inköp. Du kan också se vilka upphandlingar som pågår eller logga in i Leverantörsportalen.

Mer information

NCC Construction Sverige
Inköp

Annat av intresse

Följ NCC på Facebook