cleargif_vizzit

Asfaltera din garageuppfart

En asfalterad garageuppfart har många fördelar. Du slipper gräs i gruset, grus i gräset eller sten i de räfsade lövhögarna.

Vi ger din bil en stadig plattform att stå på.

En asfalterad garageuppfart förenklar för dig året om

Asfaltera din garageuppfart så står den emot deformation och slitage. Du slipper dessutom det underhåll som en grusad uppfart kräver.

Det blir enklare att skotta, få undan löven och du slipper både grus i gräset och gräs i gruset. Dessutom är det bara att skölja av asfalten med slangen om din garageuppfart blivit smutsig av leriga däck.

Gör underarbetet själv

  • Om den nuvarande garageuppfarten består av naturmaterial eller singel måste detta tas bort för att den nya asfalten inte ska spricka.
  • Underlaget ska vara av krossat slitlager 0-16 eller bärlager 0-32. Materialet under slit-/bärlager bör ha tillräcklig bärighet och vara dränerande för att undvika tjälskador.
  • För att undvika vattenpölar bör lutningen vara minst 1 % ( 1 cm/meter).
  • Tänk på att asfaltens tjocklek är 3-4 cm. Ge därför utrymme för detta mot kantsten, plattor, garageport m.m.
  • För att undvika att växter kommer upp genom asfalten i framtiden måste ev. ogräs bekämpas någon vecka i förväg och ta bort alla rötter.
Asfaltera din garageuppfart
Stäng