cleargif_vizzit

Våra verksamheter består av kross, asfalt, beläggning och vägservice

Våra verksamheter bildar en värdekedja bestående av kross, asfalt, beläggning och vägservice. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla alla våra produkter.

Våra specialprodukter passar allt från cykelbanor till landningsbanor

NCC Recycling

NCC Recycling är en ny återvinningssatsning för de nordiska länderna.

Densiphalt®

Densiphalt® kombinerar de bästa egenskaperna från asfalt och betong. Den är slitstark, stabil, fogfri och oljeresistent och kan användas såväl inomhus som utomhus.

NCC Green Asphalt®

Vi har lyckats sänka temperaturen för varm asfalt med bibehållen kvalitet. Miljövinsterna är bland annat minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid.