cleargif_vizzit

Riksväg 50, Mjölby-Motala

För ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet bygger NCC om väg 32 mellan Mjölby och Motala till mötesfri väg. Vägen byter vägnummer till 50. Nuvarande väg 50 blir en regional väg.

Projektet innefattar en ny mötesfri genomfart, en cirka 620 m lång högbro över Motalaviken samt tre planskilda trafikplatser. Den nya vägen genom Motala blir cirka två kilometer kortare än nuvarande genomfart.

Bygget av riksväg 50 genomförs som en så kallad totalentreprenad med funktionskrav. Det innebär att NCC får i uppdrag att både projektera och bygga vägen. Vi ska sedan sköta vägen i 20 år efter det att bygget är klart.

Snabbare och säkrare väg

Med den nya vägen kommer man att kunna färdas säkrare och snabbare mellan E4 och Motala. Miljön längs gamla riksväg 50 blir lugnare, renare och mer trafiksäker.

Fördelarna med att bygga ut vägen i denna sträckning är också att den negativa påverkan på de känsliga natur- och kulturvärden längs "gamla" riksväg 50 förbi Alvastra och Vadstena undviks.

Utbyggnaden och flyttandet av riksväg 50 påverkar förstås landskapet med natur- och kulturvärden längs vägen Mjölby-Motala också. Men här finns större möjligheter att minska den negativa påverkan som vägen och den ökade trafikmängden innebär.

Invigning sker 9 oktober 2013.

I uppdraget ingår att bygga

  • 28 kilometer ny väg mellan Mjölby och Motala
  • 39 vägbroar
  • åtta trafikplatser
  • En 620 meter lång bro över Skepparpinan i Motala
  • Och riksväg 50 får 14 kilometer fyrfältsväg och lika mycket 2+1 väg.
Glada representanter från NCC och Vägverket
Stäng
Grundläggning
Stäng
Grundläggning av högbron i Motala
Stäng

Väg 32 blir 50

Några av fördelarna med att bygga ut vägen i denna sträckning är att den negativa påverkan på de känsliga natur- och kulturvärden längs "gamla" riksväg 50 förbi Alvastra och Vadstena undviks.

Mer information

Thomas Lidberg
Chef NCC Infra
Tel: 0500-447920