cleargif_vizzit

Energiproduktion

Energiproduktion baserad på förnyelsebara energikällor är idag en självklarhet. Efterfrågan ökar, inte minst bland de yngre generationerna.

Vi har lång tradition av att bygga energiproducerande anläggningar både i Sverige och utomlands. Vi var med under den stora vattenkraftsutbyggnaden under 1900-talet. Idag har vi vårt fokus på anläggningar med kommersiellt förnyelsebar energiproduktion, som vindkraft, kraftvärme och vattenkraft.

Energi

Mer information

Ola Daleke
Tung Industri
Tel: 08-585 516 97

Daniel  Sedin
Tung Industri
Tel: 0660-26 56 60