cleargif_vizzit

Vi är med och skapar framtidens infrastruktur

Som en av Sveriges största aktörer i branschen har vi ett ansvar att utveckla metodik, teknik, material och samverkansformer för att föra infrastrukturbyggandet in i framtiden.

Referensprojekt Infrastruktur

Citybanan

Vi bygger Norrströmstunneln, en delsträcka av Citybanan mellan Riddarholmen och Gamla Brogatan norr om Centralstationen i Stockholm.

Tvärbanan etapp 2, Stockholm

NCC har fått i uppdrag att bygga en del av den nya Tvärbanan mellan Alvik och Solna station.

Riksväg 50, Mjölby-Motala

För ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet bygger NCC om väg 32 mellan Mjölby och Motala till mötesfri väg.

Citytunneln i Malmö

Citytunneln är en kommunikationslösning som knyter ihop järnvägen norr om Malmö med järnvägen mot Trelleborg, Ystad och Köpenhamn.