NCC Folkboende - ytsmarta hyresrätter

NCC Folkboende gör det möjligt att bygga ytsmarta hyresrätter som förenar hög boendekvalitet med fördelaktig fastighetsekonomi.

Behovet av nya bostäder är idag större än vad de flesta kommuner kan tillgodose. Det gäller inte minst efterfrågan på mindre bostäder. Men att bygga små lägenheter leder vanligtvis till en hög kvadratmeterkostnad. Med NCC Folkboende bevisar vi motsatsen.

Genom en kombination av modernt processtänk och hög grad av egen tillverkning håller vi produktionskostnaderna nere på ett minimum. Yteffektiva lägenheter maximerar boendeytan och en effektiv byggprocess sänker byggkostnaderna. Samtidigt har varje kvadratmeter tänkts igenom i detalj för att ge hyresgästen så mycket boendekvalitet som möjligt för hyran.

SVANENMÄRKT

NCC Folkboende är förberett för Svanenmärkning. En märkning innebär att byggnaden får en extra kvalitetsstämpel med avseende på hållbarhet och klimatpåverkan. De viktigaste egenskaperna för ett Svanenmärkt hus är att de:

  • är energisnåla och har låg klimatpåverkan
  • är byggda med material som innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt
  • har en bra inomhusmiljö vilket gör att de är hälsosamma att bo i
  • har en genomtänkt drifts- och underhållsplan som gör det enkelt att se till att huset förblir energisnålt och behåller sin goda inomhusmiljö under lång tid

Lättplacerat

NCC Folkboende är lättplacerat och enkelt att anpassa utifrån olika behov. Dessutom har det en energianvändning långt under byggnorm, vilket bidrar till låga drifts- och underhållskostnader.  

Med kunskap från ett stort antal bostadsprojekt kan vi nu konstatera att vi lyckats med det vi föresatt oss – NCC Folkboende har gjort det möjligt för fastighetsägare att skapa hyresrätter som alla har råd att bo i.

NCC Folkboende är ett lättplacerat punkthus med fyra till åtta våningar och fyra till sex lägenheter på varje plan. Här finns en inbyggd flexibilitet, där du kan välja lägenhetsstorlekar och lägenhetsfördelning efter dina behov.

YTEFFEKTIVT

Ytan i NCC Folkboende används mycket effektivt. Hela 76 procent av totalytan kan användas som boarea och här finns utrymme för lägenheter på ett till fyra rum och kök. Huset har ritats för att vara lätt att placera i en varierande stadsbild och eftersom det är ett punkthus så räcker en mindre tomt för att skapa många bostäder.

För att ge alla balkonger soltimmar under dagen är huset ritat för att stå i nord-sydlig riktning. Men du är inte styrd av hur tomten ser ut eftersom entrén kan läggas på valfri sida av huset. Huset anpassas helt enkelt efter läget.

BEHOVSANPASSAT

En av de största fördelarna med NCC Folkboende är flexibiliteten. Efter att ha kartlagt dina behov och önskemål formar vi karaktären på det hus du ska bygga.

Ett förslag utarbetas av vår arkitekt, som är van att kombinera NCC Folkboendes möjligheter med platsens förutsättningar. Var placeras entrén bäst? Hur fördelas lägenheterna bäst i våningsplanen? Vilken färgsättning exteriört och interiört blir mest harmonisk? Med hjälp av visualiseringar kan du enkelt utvärdera olika alternativ.

HÖG BOENDEKVALITET

Tack vare stort ljusinsläpp och en öppen planlösning skapas rymd i lägenheterna. Fasad i tegel, luftigt trapphus, möblerbara balkonger, bra ljudisolering och kök med god standard – allt bidrar till känslan av kvalitet ända från porten in i den egna bostaden.

Entrén placeras alltid avskilt och skyddat. Det gör att gäster och boende kan gå in i huset utan att störa grannarna längst ner. Den gemensamma, välutrustade tvättstugan är ljus och trygg med sitt läge i entréplan. Bra tillgänglighet för rörelsehindrade går som en röd tråd genom huset.

GENOMTÄNKT HELA VÄGEN

Principen för NCC Folkboende är rätt material på rätt plats – det vill säga där det ger störst värde för både hyresgäst och fastighetsägare. En fasad i tegel är inte bara tidlös, den är också underhållsfri. Välplacerade fönster skapar både maximal energieffektivitet och stort ljusflöde in i lägenheterna. Väggen är konstruerad för att skapa ett tätt klimatskal som ger låg energianvändning och låga drifts- och underhållskostnader.

Noggrann planering, rejäla material och genuint hantverk har även lett fram till ett hyreshus som byggs både snabbt och kostnadseffektivt.

De smarta lösningarna i NCC Folkboende är frukterna av lång, kontinuerlig bostadsproduktion. Produktionen effektiviseras samtidigt som det bästa i det traditionella hantverket tas tillvara. Det har visar sig vara mest ekonomiskt och resurseffektivt på både kort och lång sikt.

GOD FASTIGHETSEKONOMI

Grundtanken är att NCC Folkboende ska kunna ge lönsamhet redan första året. Enkelt underhåll och ekonomisk drift präglar hela huset – från konstruktion till materialval. Tunga installationer till kök och badrum har samlats i husets kärna. Det bidrar till en kostnadseffektiv produktion och förenklar samtidigt framtida underhåll.

Stommen platsgjuts i betong och merparten av alla installationer gjuts in, vilket även är bra ur brand- och ljudsynpunkt. Pålitliga, slitstarka kvalitetsmaterial ger huset en lång livslängd. Med sin låga energianvändning kvalar även huset in som lågenergihus.

EFFEKTIV BYGGPROCESS

Genom att använda vår tekniska plattform för bostadshus slipper vi uppfinna hjulet i varje projekt. Därför kan vi erbjuda en kort projekteringstid och en låg byggkostnad. Samtidigt får vi på ett tidigt stadium kontroll över projektets totala inköp. Vi kan tidigt välja ut produkter som uppfyller alla våra kvalitetskrav, få kontroll över kostnaderna och säkra leveranserna till arbetsplatsen. Fel minimeras och du kan känna dig trygg med att tidplanen hålls. 

KORT BYGGTID

Samtliga lösningar i NCC Folkboende har anpassats för en effektiv produktion. Byggarbetsplatsen tar ett helhetsansvar och arbetar utifrån en hantverksmässig byggprocess där en stor del av tillverkning och byggnation görs på plats. Resultatet är ett hundraprocentigt engagemang och en kort byggtid.

På tolv månader är hyreshuset färdigt för inflyttning. Byggs två hus samtidigt är byggtiden fjorton månader.