Energieffektivt Datacenter

Som ett av nordens ledande byggföretag kan NCC erbjuda driftsäkra, energieffektiva och flexibla byggnader för Datacenters.

Efter att ha byggt ett av Europas största datacenter för Facebook i Luleå förbereder vi oss för att möta behovet på den snabbt växande marknaden för datalagring.

En del i detta arbete har varit att designa ett flexibelt koncept för Datacenter som kortar ledtiderna i utvecklingen av nya projekt. Konceptet som är utvecklat i samarbete med ENACO AB, tar tillvara på det bästa från små och stora datacenter med robusta tekniska lösningar - applicerbara i hela Norden.

Vad innebär NCC Datacenter?

Energieffektivt

• Konceptet är utformat för en PUE- nivå under 1.15.
• Konceptet gör det möjligt för återvinning av spillvärme, till exempel för fjärrvärme.
• Det är möjligt att använda egenproducerade kraft, t.ex. solpaneler eller vindkraft.
• Byggnaden miljöcertifieras enlig LEED.

Flexibelt

• NCC Datacenter är flexibelt i storlek, och kan enkelt utvidgas vid behov
• Installationsgolv i datahall
• Kylsystem med flytande kylmedel ger flexibilitet i både layout och återvinning av spillvärme.
• Lokalerna kan enkelt delas för olika användare med olika behov.

Pålitligt

NCC:s Datacenter bygger på beprövade lösningar som ger en driftsäker funktion i vårt nordiska klimat. Att uppföra ett datacenter i Sverige tillsammans med NCC bjuder även på många andra fördelar:

  • Sverige rankas som nummer tre, efter USA och Storbritannien i ”The Data Centre Risk Index 2013”.
  • Europa´s lägsta elpriser
  • Stabil och grön kraftförsörjning
  • Stabila politiska och ekonomiska förhållanden
  • Svalt klimat - perfekt för datacenters
  • En väl fungerande byggprocess
  • NCC har mer än hundra års erfarenhet

NCC kan erbjuda vårt Datacenter-koncept på flera olika platser i Sverige. Stockholmsområdet är naturligtvis en attraktiv lokalisering. Det finns också ett antal områden i norra delen av Sverige som är noggrant undersökta och förberedda för nya datacenter-etableringar. Dessa platser är planlagda och byggklara och uppfyller de högt ställda kraven på tillgång till grön elkraft samt snabb och kraftfull fiberkommunikation.