Vi bygger Sveriges infrastruktur

Vi skapar de bästa hållbara lösningarna för framtidens infrastruktur. Med över hundra verksamma år har vi redan varit med och skapat en stor del av den infrastruktur som idag knyter ihop människor, platser och länder. Våra kompetensområden är bland annat vägar, järnvägar, broar, tunnlar, bergrum, markarbeten, ledningsnät och energiproducerande anläggningar.

Det närmaste decenniet görs en historisk satsning i Sverige på transportsystemet. Nya vägar och järnvägar ska byggas och fokus ligger framförallt på storstäderna. Förbifart Stockholm och Västlänken för att nämna några projekt. NCC är med sitt stora kunnande och sin framåtanda väl rustad för att vara med och bygga ut det svenska transportsystemet.

Som en av Sveriges största aktörer i branschen har vi ett ansvar att utveckla metodik, teknik, material och samverkansformer för att föra infrastrukturbyggandet in i framtiden. En av våra specialiteter är att ta oss an knepiga och komplexa projekt. Vår erfarenhet och storlek tillsammans med vår position som nummer ett när det gäller att arbeta i samverkansentreprenader gör oss oslagbara inom området.

Vår vision är att erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Med ett flertal grönt certifierade infrastrukturprojekt ligger vi i framkant miljömässigt. Hållbarhet innebär också säkra byggarbetsplatser både för tredje man och för oss som jobbar där. Vi strävar mot noll olyckor och har noll tolerans för arbetsmiljöbrister och riskfyllt beteende.

NCC erbjuder kunderna ett helhetsåtagande där vi tar ansvar för såväl produktionsmetoder och hållbara lösningar som för säkra arbetsplatser och strukturerade samverkansmetoder.