Nyheter & press

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra 
Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda under 2015.


NCC säljer byggrätter i Limhamn, Malmö

NCC säljer en del av stadsutvecklingsområdet Limhamns läge i Malmö till MKB Fastighets AB för 254 MSEK. Affären omfattar cirka ca 550 byggrätter.

– Den här affären ligger i linje med vår strategi som samhällsbyggare att bygga variationsrika bostadsområden i snabb takt. Affären omfattar drygt en tredjedel av de byggrätter som NCC har utvecklat i Limhamn, säger Joachim Hallengren, Affärsområdeschef NCC Housing.

Limhamns läge är ett av de största bostadutvecklingsområdena i Malmö som knyter ihop Limhamn med Öresund i ett nytt och livfullt bostadsområde på klassisk industrimark.

– Förvärvet av 550 byggrätter på Limhamn är ett välkommet tillskott av mark, säger Terje Johansson, VD MKB Fastighets AB.  

Omvandlingen av det gamla cementfabriksområdet är i full gång. När området är helt färdigutvecklat kommer det att finnas cirka 1 500 nya bostäder i Limhamns läge. Förutom bostäder med olika upplåtelseformer uppförs här skolor, förskolor, butiker och en stadsdelspark.

Affären resultatavräknas i affärsområdet NCC Housing under fjärde kvartalet 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joachim Hallengren, affärsområdeschef NCC Housing  +46 70 0088 71 33

Anna Trane, press & PR-chef NCC +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november, kl. 16:00. Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com