Nyheter & press

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra 
Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda under 2015.


  • Illustration Storstadsbor

Förorten tar revansch: Storstadsbor bor helst utanför innerstan

Alla storstadsbor drömmer inte om att bo i innerstan. En ny studie NCC låtit göra visar att 61 procent av Stockholmarna, Göteborgarna och Malmöborna helst bor i förorten. Många tycker därför att det är mycket viktigt med bra kommunikationer, rimliga bostadspriser och att fler billiga bostäder byggs för att motverka segregationen.

Närmare 600 000 nya bostäder behöver byggas i Sverige de kommande 11 åren enligt Boverkets prognos. Av dessa behövs 450 000 i de tre storstadsregionerna. NCC ville veta hur invånarna tror att problemen kan lösas och vad de själva vill ha. Analysföretaget United Minds fick i uppdrag att ta reda på detta och 1 022 personer i Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö tillfrågades.

– Invånarna i storstadsregionerna är väl medvetna om problemen med bostadsbrist, höga bostadspriser, segregation och framkomlighet. De lever med dem varje dag och vet att detta inte kommer att lösas av sig självt. Vi måste se till att fler får råd att bo, bättre utnyttja områdena mellan husen och bygga ihop staden med moderna infrastrukturlösningar, säger Peter Wågström, koncernchef på NCC.

En majoritet (79 %) tycker att det är för dyrt att bo i innerstan i Sveriges storstadsregioner. Detta är inte bara ett ekonomiskt problem utan leder också till segregation. Många (77 %) av de tillfrågade tycker därför att det är viktigt att bygga billiga bostäder för att motverka segregationen.

Bara tre procent tycker att det inte bör byggas mer. De flesta är alltså överens om att något måste göras och många har också förslag på hur bostadsbristen kan motverkas, främst genom att förtäta förorter och innerstad på olika sätt. En majoritet (53 %) ser helst att outnyttjade eller bortglömda ytor i städerna används till nya bostäder och 82 % att det byggs i det egna närområdet, .Med andra ord: ”Yes in my backyard”.

Förorten tar revansch – flest vill bo där

Alla drömmer inte om den dyra innerstan. Många vill ha tillgång till storstadens utbud, men en majoritet (61 procent) vill hellre bo utanför. De uppskattar lugnet och grönområdena. Men viktigast för att det ska vara attraktivt att bo i storstadsregionen är bra kommunikationer (82 %) och många (68 %) kan tänka sig att bo utanför innerstan om det är lätt att ta sig dit. Men lika viktigt som goda kommunikationer är möjligheten att få en bostad till ett rimligt pris (82 %).

En majoritet vill helst äga sitt eget boende (73 %). Endast 24 %föredrar hyresrätt. Detta oavsett vilken inkomst man har eller om man själv eller ens föräldrar är födda i ett annat land.

Över hälften (54 %) upplever inte att de kan påverka beslut om nya bostäder där de bor. En av tre vet inte ens om det är möjligt att göra det. Studien visar dock att det finns ett klart intresse (48 %) av att vara med och påverka var bostäder ska byggas, hur de ska se ut, och hur allmänna platser ska utformas.

Av storstadsborna tycker 60 % att kommunerna bör ta mer ansvar för att gynna bostadsbyggande genom att upplåta mer mark som påskyndar byggandet av bostäder och 59 % anser att byggreglerna bör förenklas så att fler kan bygga mer. 43 % tycker att staten bör kunna tvinga kommuner att bygga mer, men ännu fler (64 %) tycker att de kommuner som ser till att prisvärda bostäder byggs ska belönas och uppmuntras av staten för att få fart på bostadsbyggandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Wågström, koncernchef NCC, 070 527 31 31

Anna Trane, Press & PR-chef NCC, 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com