Nyheter & press

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra 
Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda under 2015.


NCC säljer bostadsprojekt i Tyskland

NCC säljer ett bostadsprojekt i Berlin, Tyskland till den tyske investeraren Bewags pensionsfond för 150 MSEK. Projektet omfattar två flerfamiljhus med totalt 94 hyreslägenheter.

– I takt med ett ökat antal invånare i och runtom Berlin ökar samtidigt behovet av prisvärda bostäder för så många som möjligt. Därför är det glädjande att kunna möta behovet genom att erbjuda ytterligare moderna, prisvärda och energisnåla bostäder genom denna försäljning, säger Joachim Hallengren, affärsområdeschef för NCC Housing.

Projektet ligger i bostadsområdet Sonnengarten i Glienicke/Nordbahn, och omfattar utvecklingen av två flerfamiljshus på ett område på cirka 7 700 m2. Den totala bostadsytan omfattar cirka 6 500 m2 med 94 hyreslägenheter i två fyravåningshus. Byggstart är planerad till halvårsskiftet 2016.

Bostadsprojektet som ligger norr om Berlin har 30 procent lägre energianvändning jämfört med vanliga hus.

Det är det femte bostadsprojektet som NCC har sålt till Bewags pensionsfond. I och med denna försäljning blir Sonnengartenomårdet som består av cirka 1 800 bostäder färdigbyggt.

Projektet färdigställs, tillträds och resultatavräknas i affärsområdet NCC Housing under fjärde kvartalet 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joachim Hallengren, affärsområdeschef NCC Housing  +46 70 0088 71 33

Anna Trane, press & PR-chef NCC +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank


Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2015, kl. 16:30. Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com