Nyheter & press

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra 
Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda under 2015.


  • Käppalaverket utbyggnad
  • Carina Angarth 120419 B0040
  • Käppalaverket datorskiss

NCC klimatsäkrar avloppsrening i Stockholm

NCC bygger ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar klimatvänlig biogas till 100 kommunala bussar. Ordern från Käppalaförbundet är värd 127 MSEK.

– Arbetet innebär bland annat att produktionen av klimatvänlig biogas till 100 av lokaltrafikens gasdrivna bussar säkras och i framtiden även har möjlighet att öka, säger Carina Angarth, avdelningschef på NCC Construction Sweden.

Stockholm växer snabbt och avloppsmängderna ökar. Nu inleder NCC en utbyggnad av Käppalaverket på Lidingö strax öster om Stockholm. De två befintliga rötkamrarna närmar sig gränsen för sin kapacitet. NCC ska därför bygga en tredje rötkammare som avlastar de befintliga.

Den nya rötkammaren blir nersänkt i berget. Uppdraget omfattar även byggandet av en bergtunnel för slamsugbilar som kan tömma rötkammaren. Tunneln ska även användas för underhåll av processutrustning i pumprummet.

NCC ska även bygga en anläggning för högflödesrening, en del i Käppalaförbundets arbete för att klara framtida skärpta reningskrav. Anläggningen ska hantera situationer när mängden avloppsvatten blir för stor för Käppalaverkets kapacitet.

Det gäller exempelvis vid kraftiga regn, vilka blir allt vanligare på grund av klimatförändringarna. Verket kan då tvingas släppa ut en del avloppsvatten som endast är grovrenat. Med den nya anläggningen i drift kan det här avloppsvattnet snabbrenas innan det släpps ut i Östersjöns innerskärgård, vilket är en vinst för miljön.

NCC startar arbetet i januari 2016 och avslutar det i april 2017. Arbetet omfattar även sprängning och transport av totalt 30 000 kubikmeter bergmassor. Affären orderregistreras i fjärde kvartalet 2015 i affärsområdet NCC Construction Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carina Angarth, avdelningschef på NCC Construction Sweden
Telefon 08-585 518 13
Linda Sällström, kommunikationsansvarig Mälardalen, NCC Construction Sweden
Telefon 08-585 518 70

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com