Nyheter & press

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra 
Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda under 2015.


Kommentar till Härnösands kommuns interna kontroll

Med anledning av Härnösands kommuns pressmeddelande angående intern kontroll inom samhällsförvaltningen kommer NCC att inleda en egen utredning.

Bakgrunden är att Härnösands kommun givit KPMG i uppdrag att granska kommunens interna kontroll av gatuentreprenaden med NCC. NCC bistår den interna revisionen och samarbetar sedan en tid tillbaka med KPMG.

Enligt ett pressmeddelande tidigare idag från Härnösands kommun kan det finnas oklarheter kring kommunens uppföljning av entreprenaden.  Vidare har enligt pressmeddelandet några kommuntjänstemän bjudits på måltider av NCC.

NCC kommer att inleda en egen intern utredning för att undersöka händelserna.

– NCC har ett omfattande Compliance-program och vi accepterar inte brott mot NCC:s etiska riktlinjer, säger Eric Thunegard chefsjurist på NCC Roads.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric Thunegard, chefsjurist NCC Roads +46 70 250 32 38

Anna Trane, press & PR-chef, +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com