Nyheter & press

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra 
Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda under 2015.


  • Malmvagen Kiruna NCC53946
  • Safety at Work NCC30781

NCC skärper kraven på skyddsutrustning

Olyckorna har halverats på NCC:s byggarbetsplatser. Nu skärper NCC kraven ytterligare på personlig skyddsutrustning. Som första byggföretag i Sverige inför NCC obligatorisk hakrem på hjälmarna. Även skyddsglasögon eller visir blir obligatoriskt efter årsskiftet.

– Vi har halverat antalet olyckor på fyra år och de ska ner till noll. Erfarenheter från NCC i Finland visar att vi kan undvika allvarliga skador genom att använda hakrem och ögonskydd. Därför inför vi nu krav på detta även i Sverige, säger Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC.

Utrustningen blir obligatorisk från 1 januari för samtliga som arbetar på eller besöker företagets arbetsplatser. Under november och december ser platscheferna till att alla medarbetare får kompletterande hakrem eller ny hjälm med hakrem samt hjälm med visir eller separata skyddsglasögon. Alla medarbetare har möjlighet att själva beställa den här utrustningen via inköpsportalen på NCC:s intranät.

Det är främst vid fallolyckor som hakrem gör nytta. Hjälmen riskerar då att åka av så att huvudet är oskyddat när byggnadsarbetaren träffar marken. Hakremmen får också hjälmen att sitta mer bekvämt under arbetsdagen. Den ger också en viktig signal att hjälmen alltid ska sitta på.

NCC Construction i Sverige har under 2015 haft 13 olyckor med ögonskador varav fem stycken som ledde till sjukskrivningar. NCC Finland införde krav på ögonskydd för tre år sedan och under 2015 har inga olyckor med ögonskador skett i landet.

Läs mer om vårt arbetsmiljöarbete inom NCC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC
Telefon 076-125 13 01
Susanna Törnell, kommunikatör på NCC Construction Sweden
Telefon 076-798 49 43

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com