Nyheter & press

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra 
Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda under 2015.


  • Stockholmshusen visionsbild
  • Charlotte Thelm NCC

NCC i ramavtal om hyreslägenheter i Stockholm

NCC tecknar avtal med tre allmännyttiga bostadsbolag i Stockholm om att utveckla och ta fram ett bostadskoncept specialdesignat för hyresrätter, kallat Stockholmshusen.  

Det är Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder som i en gemensam upphandling valt ut fyra entreprenörer som får ramavtal att bygga Stockholmshusen. Satsning görs för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter av hög kvalitet i Stockholm.

Ramavtalet ger möjlighet till avrop i flera etapper och uppdraget sker i form av totalentreprenad i samverkan med de allmännyttiga bostadsbolagen. Detta första avtal avser etapp 1, omfattande cirka 500 lägenheter, med möjlighet till förlängning.

– Vi är glada att kunna teckna avtal med fyra erfarna entreprenörer som tillsammans med oss kan utveckla en innovativ och effektiv byggprocess som kortar ledtider och ökar bostadsbyggnadstakten. Arbetet sker i nära samarbete med stadens förvaltningar, säger Mikael Källqvist, ordförande i styrgruppen för Stockholmshusen.

Att bygga prisvärda hyresrätter med hög kvalitet, god energiprestanda och kort byggtid har NCC mycket erfarenhet av.

– Vi kan anpassa våra tekniska plattformar till Stockholms höga krav på arkitektur och miljö och ser verkligen fram emot att bidra till att fler hyresrätter kan byggas, säger Charlotte Thelm, avdelningschef Bostad Stockholm på NCC Construction Sweden.

Parallellt med framtagandet av Stockholmshusen kommer detaljplanearbetet att löpa och de första Stockholmshusen ska kunna byggstartas under 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Thelm, avdelningschef, Bostad Stockholm, NCC Construction Sweden
Telefon 070-308 76 00
Ulf Thorné, kommunikationschef, NCC Construction Sweden
Telefon 070-214 77 27

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com