Nyheter & press

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra 
Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda under 2015.


  • NCC 24

NCC får order för renovering av bostäder i Danmark för 610 MSEK

NCC ska genomföra en omfattande renovering av 493 radhus i Albertslund i Danmark på uppdrag av Albertslund Boligselskab.  Ordern är värd 610 MSEK och blir därmed NCC:s hittills största renoveringsprojekt.

Under byggboomen i Danmark på 1960-talet byggdes flera fristående hus och bostadskooperativ i Albertslund. De konstruktioner, material och byggmetoder som användes har dock inneburit höga uppvärmningskostnader, problem med inomhusklimatet och bostäderna är i dag rätt slitna. Därför påbörjar NCC nu renoveringen av de 493 H-formade radhusen i södra Albertslund, väster om Köpenhamn.

– Vi är glada över att vi har tagit hem detta avtal som innebär en omfattande renovering där bara ytterväggarna och taken blir kvar, resten gräver vi upp och tar bort. Vi ska gjuta nya betonggolv i samtliga hus, sätta upp nya innerväggar, bygga nya badrum och kök, lägga nya golv och dra om ledningar, säger Klaus Kaee, affärsområdeschef för NCC Construction Denmark.

I och med renoveringen energioptimeras husen till dagens normer, och därmed ökar standarden för hela bostadsområdet.

Vid en renovering kan det dyka upp dolda utmaningar som kan påverka tidplanen. För NCC är det därför högsta prioritet att säkra en fungerande arbetsprocess genom ett gott samarbete mellan projektets samtliga partner.

– Vi vet av erfarenhet att vi får bäst resultat när vi arbetar aktivt för ett gott samarbete mellan projektets samtliga partner. Även om renoveringen drar i gång först i vår, påbörjas inom kort arbetet med att fastställa mål och framgångskriterier för samtliga inblandade i projektet. Det gör vi bland annat genom att hålla workshops med samtliga parter, såväl fackmän som byggföretag och rådgivare, säger Brian Hasfeldt projektansvarig på NCC Construction Denmark.

De boende omlokaliseras under arbetet som startar i maj 2016 och förväntas vara avslutat i september 2019.

Ordern registreras i det fjärde kvartalet 2015 i affärsområdet NCC Construction Denmark.

För mer information, kontakta:

Ghita Borring, Kommunikationschef, NCC Construction Denmark,+41 70 44 40

Anna Trane, press &PR-chef NCC +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbankInformationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december, kl. 16:00. Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com