Nyheter & press

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra 
Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda under 2015.


Så vill storstadsborna lösa bostadskrisen

Rusta upp nedgångna områden, bygg nya stadsdelar, förtäta de som finns och förenkla byggregler för bostäder. Så vill göteborgare, malmöbor och stockholmare lösa bostadskrisen. ­Det visar en undersökning som undersökningsföretaget United Minds har gjort på uppdrag av NCC. 

NCC har låtit undersöka hur de boende i Sveriges tre storstadsregioner upplever bostadsmarknaden, vad som är de största problemen och hur de vill lösa bostadspusslet.

– Storstadsborna pekar på en rad pusselbitar som måste falla på plats för att bostadsmarknaden ska fungera. Många föräldrar är oroliga att deras barn inte får en bostad när det är dags att flytta hemifrån. Från NCC:s och byggbranschens sida handlar det bland annat om att bygga ännu fler och prisvärda bostäder, säger Peter Wågström, vd NCC AB.

Över hälften (56 %) upplever att det byggs för lite i deras egen region. Det gäller oavsett stad och bostadsform.

En negativ konsekvens av det låga byggandet märks bland föräldrar med hemmaboende barn. Hälften är oroliga för sina barns framtida bostadssituation, och mer än hälften sparar till barn och och barnbarns framtida boende.

En majoritet på 65 procent tycker att det finns för få bostäder i den prisklass som de har råd med. Det gäller oavsett om man bor i innerstan eller förorten och framförallt bland de som bor i hyreslägenhet.

Allra viktigast för att lösa bostadskrisen är att ta vara på det som finns: Nästan hälften av de tillfrågade (46 %) menar att att man främst bör ”rusta upp nedgångna bostadsområden. Stödet är lika stort oavsett politisk tillhörighet; 46 procent av alliansväljarna och 47 procent av de rödgröna är positiva till åtgärden.

Näst viktigast för att skapa fler bostäder tycker storstadsborna är att förenkla reglerna för att bygga bostäder (37 %). Här kan man dock se att politisk tillhörighet påverkar synen på lösning: Alliansväljare är mer positiva till enklare regler (50 %) jämfört med rödgröna väljare (31 %).  

Andra viktiga åtgärder är att kommunerna upplåter mer mark för bostadsbyggen och att stat och kommun bygger mer. När det gäller nybyggande tycker 50 procent att det ska byggas nya stadsdelar runt städerna. Det är man enig om oavsett politisk färg och oaktat om man bor i innerstad eller i förort. På andra plats förslås förtätning av bostadsområdena utanför innerstan eller i närförorterna och på tredje plats; bygg fler höghus i närförorterna.

Attityden till att bygga mer i det egna närområdet är inte så negativ som diskussionerna kan göra gällande. Endast var tredje (29%) är emot att det byggs mer i det egna närområdet. Innerstadsbor är mer positiva till att förtäta i innerstan än bosatta i ytterområdena. Uttrycket ”Not in my backyard” tycks tappa mark i takt med bostadsbristen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Wågström, vd och koncernchef NCC, 08-585 530 40

Anna Trane, presschef, NCC 08-585 552 21 eller 070-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com