Nyheter & press

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra 
Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda under 2015.


Styrelse utses för NCC Housing

Som ett led i den planerade särnoteringen av affärsområdet Housing tillsätter NCC en extern styrelse för bostadsutvecklingsbolaget. Ordförande blir Carl Engström, Senior Investment Manager Nordstjernan AB.

– Genom att tillsätta en extern styrelse för Housing tar vi ytterligare ett steg mot den planerade särnoteringen. Styrelsen i Housing kommer tillsammans med VD, CFO och övriga ledande befattningshavare i Housing att ha en viktig roll i förberedelserna för en framtid som ett självständigt och börsnoterat bostadsutvecklingsbolag, säger Peter Wågström, koncernchef på NCC.

Den nya styrelsen i Housing består av:

Carl Engström, ordförande. Född 1977. Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Senior Investment Manager Nordstjernan AB sedan 2008 där han även ingår i ledningsgruppen. Tidigare managementkonsult Bain & Co. Vice ordförande Salcomp Oyj.

Viveca Ax:son Johnson. Född 1963. Styrelseordförande Nordstjernan AB sedan 2007. Ledamot bl a NCC AB och Rosti Group AB, samt ordförande Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål och FPG Media.

Åsa Hedenberg. Född 1961. Civilingenjör och fastighetsekonom, Kungliga Tekniska Högskolan. Verkställande direktör Specialfastigheter AB sedan 2015. Lång fastighetserfarenhet som bl a VD Huge Fastigheter AB och Uppsalahem AB samt olika roller inom AP Fastigheter och Skanska. Ledamot fullmäktige, Stockholms Handelskammare och ordförande valnämnden, Byggherrarna.

Samir Kamal. Född 1965. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Fristående affärsman och tidigare partner EQT Partners och IK Investment Partners där han bland annat har varit involverad i investeringarna i Myresjöhus AB och i HusCompagniet A/S. Ledamot Granngården AB, TitanX AB, Save-by-Solar Sweden AB och Stiftelsen Industrifonden.

Magnus Rosén. Född 1962. Civilekonom, Linköpings Universitet och MBA, Handelshögskolan i Stockholm. Verkställande direktör Ramirent Oyj sedan 2009 och tidigare erfarenhet som bl a VD Sverige BE Group AB och VD Cramo Skandinavien. Ledamot LLENTAB AB.

Anna Wallenberg. Född 1975. Civilekonom, Uppsala Universitet. Drift & Försäljningsdirektör Kronans Apotek sedan 2012. Tidigare erfarenhet som strategikonsult Accenture AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Wågström, koncernchef NCC +46 70 527 31 31

Anna Trane, Press & PR-chef NCC, +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november, kl. 07:00. Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com