Nyheter & press

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra 
Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda under 2015.


  • christina01

NCC vill sänka sina CO2 utsläpp med 50 procent

NCC ansluter sig till FN:s Action Agenda (LPAA) för klimatet och har satt som mål att sänka företagets koldioxidutsläpp med 50 procent fram till 2020. Minskningen görs utifrån 2015 års nivåer.

– Som stort bygg- och fastighetsbolag har vi möjlighet att göra skillnad när det gäller påverkan på vårt klimat. Vi bidrar till utsläpp i form av växthusgaser både genom användandet av material och genom att vi fortfarande har en stor andel fossil energianvändning, något som vi arbetar intensivt med att minska. Vi har de senaste åren konverterat en rad asfaltsverk från oljeeldning till eldning med träpellets och vi arbetar kontinuerligt med att bygga alltmer resurseffektiva och energisnåla produkter, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef för NCC.

Att arbeta med tydliga mål för att minimera företagets egen miljöpåverkan har stått högt upp på agendan för NCC under flera års tid.

Ett av målen har varit att minimera användningen av skadliga material genom att certifiera och Svanendeklarera en allt större mängd projekt. Målet för 2015 har varit minst 400 Svanendeklarerade bostäder i produktion. Utfallet 2014 var 447.

NCC arbetar även med att sänka energianvändningen i såväl själva byggproduktionen, med så kallade gröna arbetsplatser, som i de färdiga projekt som levereras till kunderna. Sedan flera år tillbaka ligger exempelvis energianvändningen i NCC:s bostäder 25 procent under det som byggnormen föreskriver.

– Nu skruvar vi upp tempot ytterligare och sätter som mål att minska våra koldioxidutsläpp med 50 procent fram till år 2020 Detta ska framförallt ske genom fortsatt konvertering av våra asfaltverk till förnybara bränslen och genom att öka andelen förnybara energislag brett i vår egen energianvändning. Vi kommer även att se över våra transporter, säger Christina Lindbäck .

Om den globala omställningen till koldioxidsnåla och hållbara samhällen ska lyckas krävs att alla aktörer bidrar och arbetar aktivt och målinriktat med att minska utsläppen av växthusgaser. Inför klimatmötet COP21 i Paris har FN tagit initiativ till en Action Agenda, för att visa hur företag, städer, kommuner och organisationer bidrar till klimatarbetet. Aktörer som ansluter sig till initiativet kan registrera sina insatser i databasen NAZCA , http://climateaction.unfccc.int/ , där det framgår hur deras insatser bidrar till minskade utsläpp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC

Telefon 070-680 16 74

Anna Trane, Press & PR-chef NCC

Telefon 070-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december kl. 07:30. Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com