Nyheter & press

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra 
Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda under 2015.


Nu startar utvecklingen av Burlövs nya simhall

Skåne får ännu en ny och funktionell simhall. NCC:s kompetens och erfarenheter från bygget av Ystad badhus och Hylliebadet i södra Malmö ligger bakom uppdraget att utveckla Burlövs nya simhall.

Planerna för den nya simhallen tas fram av NCC och Burlövs kommun i ett nära partnering-samarbete. Den gamla simhallen är sliten och byggd för föråldrad teknik, det är därför inte ekonomiskt försvarbart att renovera den.

– Burlöv är en kommun med god befolkningstillväxt och efterfrågan på bostäder är stor i området mellan Malmö och Lund. Vi har en vision om att fortsätta växa och skapa nya mötesplatser för såväl unga som gamla. Ett attraktivt bad är en viktig samhällsservice till invånarna, säger Lars-Åke Ståhl, kommundirektör i Burlöv.

Simhallar är en av de byggnadstyper i samhället som ställs inför störst påfrestningar: hög fuktbelastning, korrosionsproblem och utmaningar för betongbeständigheten. Men NCC har en mycket hög specialistkompetens om badhus och vattentäta betongkonstruktioner.

Tack vare erfarenhetsåterföringen från en lång rad tidigare projekt vet NCC vilka tekniska lösningar som bäst hanterar de utmaningar som byggandet och driften av ett badhus innebär. På företaget finns även resurser att analysera viktiga områden som exempelvis energiförbrukning, teknisk livslängd, driftkostnader och personalbehov.

Med den här kunskapen som grund har NCC tagit fram en teknisk plattform för badhus, som garanterar ett tryggt, kostnadseffektivt badhus med beständig kvalitet och effektiv drift. Ett badhus som är en upplevelse för engångsbesökaren och en bra arbetsplats för personalen som är där varje dag.

– Tillsammans med Burlövs kommun ska vi skapa ett nytt modernt bad som uppfyller allas förväntningar och håller budget, säger Christoffer Eksandh, affärschef på NCC Construction i Malmö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christoffer Eksandh, affärschef på NCC Construction Sweden
Telefon 040-31 71 02
Jenny Johnsson, kommunikationsansvarig Södra Sverige, NCC Construction Sweden
Telefon 070-589 67 59

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com