Nyheter & press

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra 
Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda under 2015.


NCC bygger miljöanpassat kontor i Uppsala för 570 MSEK

NCC har fått i uppdrag att bygga ett kontor där Uppsala universitet samlar sin förvaltning på ett ställe. Beställare är Akademiska Hus AB, Region Uppsala. Ordern är värd 570 MSEK.

I dagsläget sitter de som jobbar med Uppsala universitets gemensamma stödfunktioner spridda på flera ställen i staden. I den nya byggnaden, Segerstedthuset, samlas de gemensamma stödfunktionerna, inklusive kontoret för ledning och förvaltning.

– Vår förhoppning är att det nya huset ska stödja verksamheten och bidra till mer samverkan och möten, säger Ove Eriksson, projektledare på Akademiska Hus.

Byggnaden blir 22 000 kvadratmeter och består till största delen av administrationslokaler, men kommer också att fungera som mötesplats för hela universitetet.

Segerstedthuset ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad silver, som gäller bland annat energiförbrukning, inomhusmiljö och materialval.

– Vi välkomnar höga krav på miljö och hållbarhet, så att vi kan använda oss av vårt hållbarhetskunnande och tillsammans med Akademiska Hus och Uppsala universitet , säger Svante Hagman, affärsområdeschef på NCC Construction Sweden.

Projektet genomförs i partnering, en samverkansform där projektets nyckelaktörer löser ett uppdrag tillsammans i öppen dialog med projektets bästa i fokus.

Bygget börjar i oktober 2014 och avslutas i februari 2017. Affären orderregisteras i affärsområdet NCC Construction Sweden under fjärde kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Lundin, affärschef, NCC Construction Sweden +46 (0)18- 16 15 24
Anna Trane, Press & PR Manager NCC +46 708 84 74 69
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 oktober 2014, kl. 8:00 Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com