Nyheter & press

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra 
Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda under 2015.


  • Torsplan2 NCC33579

Stockholms läns sjukvårdsområde väljer NCC:s Torsplan

NCC har tecknat hyresavtal om 12 700 kvadratmeter med SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde, i den andra etappen av Torsplan i nya Hagastaden. Två tredjedelar av lokalerna är därmed uthyrda 18 månader före inflyttning. 

Torsplan etapp två,  som omfattar 22 000 kvadratmeter, beräknas stå klar i slutet av 2016 och blir den andra kommersiella fastigheten i Hagastaden. 

SLSO tecknar 12 700 kvadratmeter lokaler, varav merparten kommer att utgöra kontor och en mindre del öppenvård/vårdcentral. Inflyttning beräknas ske succesivt mellan december 2016 och februari 2017. 

Restaurang Toros, SATS och Apcoa har sedan tidigare valt att etablera sig i den andra etappen i Torsplan. I och med uthyrningen till SLSO återstår endast 6 000 kvadratmeter kontorslokaler att hyra ut. 

– Intresset att hyra moderna lokaler i Torsplan är starkt och flera diskussioner pågår om de återstående lokalerna, säger Olle Forsberg, regionchef NCC Property Development.

Fastigheten byggs i Hagastaden – en av Stockholms nya stadsdelar som är under utveckling. Här blandas världsledande forskning och avancerad vård med kontor, bostäder, parkområden och handel.Torsplan etapp två miljöcertifieras enligt BREEAM, ett globalt ledande miljöcertifieringssystem som anses vara det mest krävande systemet för fastigheters miljöbedömning. Byggnaden blir en av få i världen som uppnår den allra högsta nivån, BREEAM Outstanding. Miljöcertifieringen innebär bland annat stor hänsyn till inomhusmiljö, ekologi, livscykel, avfall samt energi- och vattenanvändning. Fastigheten blir även en GreenBuilding. Lokalerna ingår i konceptet ”Future Office by NCC”, som är ett nordiskt koncept med målet att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats för kunden. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Forsberg, regionchef, NCC Property Development Sverige
Telefon 08-585 525 46
Robert Hägg, marknadschef, NCC Property Development Sverige
Telefon 08-585 523 72

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com