Presstjänst tel:+46 858 551 900

Nyheter

NCC bygger efterfrågade hyresrätter i Norrköping

Publicerad

NCC bygger 56 nya hyresrätter i Norrköping. Lägenheterna byggs med NCC Folkboende, ett koncept som ger ytsmarta hyresrätter, hög boendekvalitet och fördelaktig fastighetsekonomi. Ordern från...

Arbetsmiljöverket vill använda NCC som förebild

Publicerad

Efter inspektioner hos de sex största byggföretagen i Sverige var Arbetsmiljöverket kritiskt mot brister i arbetsmiljöarbetet. Nu vill Arbetsmiljöverket använda NCC som exempel på hur man kan arbet...

Bonava offentliggör prospekt

Publicerad

NCC AB:s dotterbolag Bonava AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av bolagets A-aktier och B-aktier på Nasdaq Stockholm med planerad första handelsdag den 9 juni 2016.

NCC bygger Centralen i Västlänken

Publicerad

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga Centralen som är en betydande etapp av Västlänken. Uppdraget omfattar en pendeltågsstation under jord samt cirka 2 km tågtunnel. Trafikverket har...

NCC bygger Trafikplats Häggvik på Förbifart Stockholm

Publicerad

NCC har fått i uppdrag att projektera och bygga en ny trafikplats på E4 vid Häggvik norr om Stockholm. Den nya trafikplatsen är en del av Förbifart Stockholm och uppdraget omfattar betongtunnlar,...

KUNGÄLVS VV EXTERIÖR BYGGSKYLT liljewall högupplöst logo

NCC startar bygget av Kungälvs nya vattenverk

Publicerad

NCC och Kungälvs kommun har ingått ett partneringsamarbete för bygget av ett nytt vattenverk norr om Kungälv. Verket ska stå klart att leverera rent dricksvatten till Kungälvs kommun, Tjörn, Ale oc...

Utdelning och notering av Bonava på Nasdaq Stockholm

Publicerad

Den 12 april 2016 beslutade årsstämman i NCC AB (publ) i enlighet med styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i Bonava AB (publ) (tidigare NCC Housing) till aktieägarna i NCC och bemyndigade...