Nyheter

christina01

NCC vill sänka sina CO2 utsläpp med 50 procent

Publicerad

NCC ansluter sig till FN:s Action Agenda (LPAA) för klimatet och har satt som mål att sänka företagets koldioxidutsläpp med 50 procent fram till 2020. Minskningen görs utifrån 2015 års nivåer.

NCC säljer byggrätter i Limhamn, Malmö

Publicerad

NCC säljer en del av stadsutvecklingsområdet Limhamns läge i Malmö till MKB Fastighets AB för 254 MSEK. Affären omfattar cirka ca 550 byggrätter.

02 Ekorren-Fr Ñn-Parken-150330-21

NCC och Pitebo går i bräschen för nytt lagkrav

Publicerad

NCC bygger Piteås högsta hus om 55 meter åt det kommunala bostadsbolaget Pitebo, och går samtidigt i bräschen för Skatteverkets nya krav om elektronisk personalliggare. Den nya lagen träder i kraft...

Norska asfaltsmålet avslutat

Publicerad

Högsta domstolen i Norge väljer att inte ta upp överklagandet i asfaltsmålet som gällde olagligt samarbete i Trøndelag under 2005 till 2008. Därmed är målet avslutat.

NCC säljer andel av fastighetsprojekt i Berlin

Publicerad

NCC säljer del av fastighetsprojektet ”Sonnengarten” till Industria Wohnen för cirka 515 MSEK.

Styrelse utses för NCC Housing

Publicerad

Som ett led i den planerade särnoteringen av affärsområdet Housing tillsätter NCC en extern styrelse för bostadsutvecklingsbolaget. Ordförande blir Carl Engström, Senior Investment Manager...

NCC avser att dela ut NCC Housing 2016

Publicerad

NCC planerar för att dela ut NCC Housing till aktieägarna under 2016 enligt Lex Asea. Vid en avknoppning erhåller aktieägarna i NCC aktierna i det nya bostadsutvecklingsbolaget istället för kontant...

Ny strategi för lönsam tillväxt i NCC

Publicerad

NCC:s nya strategi för lönsam tillväxt har som mål att bolaget ska växa med i genomsnitt 5 procent per år samtidigt som rörelsemarginalen ska förbättras från dagens cirka 3 procent till minst 4...