Presstjänst tel:+46 858 551 900

Nyheter

NCC:s styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

Publicerad

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 april 2016 har styrelsen i NCC AB (publ) fattat beslut om köp av egna aktier i bolaget.

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Publicerad

Bra orderingång för NCC i det andra kvartalet

Interiör Vannetorpsskolan Trelleborg Chroma Arkitekter

NCC bygger ny skola och idrottshall i Trelleborg

Publicerad

NCC bygger nya Vannhögs- och Lillevångsskolan för årskurserna F-9 med tillhörande idrottslokaler i västra Trelleborg. NCC:s order från Trelleborgs kommun är värd 309 MSEK.

Trelleborgshem 2860

NCC bygger fler hyresrätter i Trelleborg

Publicerad

Nu får Kvarter Innerstaden i Trelleborg ytterligare två bostadshus, sex respektive sju vångar höga, om totalt 59 hyresrätter. Lägenheterna byggs med NCC Folkboende, ett koncept som ger ytsmarta...

Kraften 6 Lomma

NCC utför stor bostadsrenovering i Lomma

Publicerad

NCC har fått i uppdrag att genomföra en omfattande renovering av bostadsföreningen Kraftens flerbostadhus i Lomma, byggda under 1960-talet. NCCs order är värd ca 60 MSEK

NCC bygger bostadskvarter i Bromma för 574 MSEK

Publicerad

NCC bygger i samverkan med AB Stockholmshem 350 hyreslägenheter i stadsdelen Mariehäll i Bromma, Stockholm. Projektet omfattar även en ny förskola samt kommersiella lokaler. Ordervärdet uppgår till...

Lunds-Tingsrätt---Öster

NCC bygger Lunds nya tingsrätt

Publicerad

NCC har fått i uppdrag av Specialfastigheter att bygga Lunds nya miljöklassade tingsrätt. Ordern är värd 326 MSEK.

NCC bygger Trafikplats Hjulsta Norra på Förbifart Stockholm

Publicerad

NCC har fått i uppdrag att bygga trafikplats Hjulsta Norra som är en del av Förbifart Stockholm. Uppdraget omfattar omläggning av befintliga Akallalänken samt betongtunnlar till ett ordervärde av 6...