Om NCC

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra
Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda under 2014.


NCC Roads

NCC Roads erbjuder produkter och tjänster i och kring vägar. Verksamheten spänner över hela värdekedjan, från produktion av stenmaterial och asfaltprodukter till beläggningsarbeten och vägservice.

NCC:s industriverksamhet är uppbyggd kring produktion av stenmaterial och asfalt samt asfaltbeläggning och väg­service. De olika delarna hänger ihop och ­bildar en naturlig förädlingskedja som är väl integrerad med NCC:s bygg- och anläggningsverksamhet.

Stenmaterial, som i huvudsak utvinns i egna täkter, används både vid asfaltproduktion och som insatsmaterial i bygg- och anläggningsprojekt. Asfalten tillverkas i egna asfaltverk och används sedan i olika typer av vägbeläggningar. Vägnätet ska underhållas, och ofta tecknas fleråriga vägservicekontrakt.

I en högteknologisk tillverkningsprocess levereras insatsmaterial och asfalt till allt från garageuppfarter och mindre vägar till komplexa infrastrukturprojekt. Leveranserna går även till övrig bygg- och anläggningsverksamhet. Stenmaterial används till exempel vid grundläggning av bostäder, kontor och industrier, men också i betongindustrin.

Kundbasen för stenmaterial, asfaltproduktion, beläggning och vägservice finns såväl inom den privata sektorn som i de kommunala och offentliga förvaltningarna. Den privata marknaden för beläggning och leveranser av stenmaterial utgör den största delen av kundbasen. I allt högre grad erbjuder NCC de offentliga kunderna helhets­lösningar, så kallade funktionskontrakt, med långsiktig planläggning av resurser för produktion, drift och underhåll av vägnät. Med dessa kunder tecknas ofta ramavtal som löper över flera år.

De huvudsakliga marknaderna är koncentrerade till de nordiska länderna, där NCC är den ledande aktören i branschen. Sverige är den enskilt största marknaden med ungefär 50 procent av omsättningen. Asfalt- och beläggningsverksamhet bedrivs också i S:t Petersburgområdet.