Om NCC

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra
Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda under 2015.


  • Trä och stål

    Trä och stål är några av de material som ska återvinnas vid NCC Recyclings nya anläggning i Göteborg. 

  • Tennung Linn

    – NCC Roads planerar att öppna fler återvinningsanläggningar i storstadsområdena, säger Lin Tennung, affärsutvecklare för NCC Recycling.

  • Utby anläggning

    Här öppnar NCC Recycling i augusti 2015.

NCC Recycling tar hand om byggavfall i Göteborg

Snart kan NCC Construction och andra entreprenörer i Göteborgsområdet få hjälp med avfallshanteringen på byggarbetsplatserna. I augusti startar NCC Roads en anläggning för återvinning av bygg- och rivningsavfall i Utby nära Partille. 


– Under namnet NCC Recycling kommer vi att erbjuda byggarbetsplatserna en heltäckande och kostnadseffektiv service och se till att så mycket som möjligt av avfallet hamnar i kretsloppet i stället för på deponi, säger Christopher Jonsson, area manager för NCC Recycling i södra Sverige.

NCC Roads bedriver sedan tidigare återvinning av mineraliskt byggavfall som schaktmassor av jord och berg, rivningsbetong och asfalt. Detta sker i många täkter och krossanläggningar runt om i Sverige. Men nu vidgas NCC Recycling-konceptet till att även omfatta återvinning av traditionellt bygg- och rivningsavfall från husbyggnadssektorn.

– Vi ser det som ett naturligt steg i verksamhetsutvecklingen att bredda NCC Recycling. Det är viktigt att NCC har infrastrukturen och faciliteterna att kunna ta hand om och återvinna så mycket som möjligt av det avfall koncernens olika verksamheter genererar, säger Lin Tennung, affärsutvecklare för NCC Recycling.

Göteborg är först

Göteborgsregionen blir pionjärmarknad för NCC Roads nya återvinningstjänst. I augusti öppnas den första svenska NCC Recycling-anläggningen för traditionellt bygg- och rivningsavfall i Utby nära Partille.

– Anläggningen blir navet i verksamheten. Byggarbetsplatserna kan välja om de själva vill leverera sitt avfall till anläggningen eller om de vill att vi tar hand om avfallshanteringen under hela byggtiden. Köper man en helhetslösning ställer vi ut lämpligt antal containrar så att så mycket som möjligt av avfallet kan sorteras vid källan. När de är fulla hämtar vi dem och ställer dit nya tomcontainrar, berättar Christopher Jonsson, area manager för NCC Recycling i södra Sverige.

Fler anläggningar planeras

NCC Recycling-anläggningen i Göteborg kommer att hantera alla vanliga typer av avfall som uppstår på byggarbetsplatser, som trä, glas, metallskrot, gips, plast, wellpapp etc.

– Vår målsättning är naturligtvis att hitta avsättning för så mycket av avfallet som möjligt så att det kan återvinnas och återanvändas i olika processer. För detta håller vi nu på att utveckla olika lösningar, säger Christopher Jonsson.

 Lin Tennung berättar att NCC Roads har för avsikt att under åren framöver etablera fler återvinningsanläggningar för bygg- och rivningsavfall i Sverige. (Här finns våra befintliga återvinningsanläggningar)

– Vi planerar liknande anläggningar i Malmö och Stockholm samt i andra tillväxtområden där NCC har en omfattande byggverksamhet, säger hon.