Doktorns recept: Lek på jobbet gör att du presterar bättre

Blå sockervadd istället för trist konferensfrukt och lösmustascher på mötet. Låter det tramsigt? Det är precis det som är meningen berättar Samuel West, snart färdig doktor vid Lunds Universitet. Bus, skämt och lek på kontoret gör nämligen att vi mår och arbetar bättre. Särskilt under möten och konferenser.

Han är psykologen som ville ta reda på hur organisationer kan främja medarbetarnas kreativitet. Framförallt under alla de trista möten Sveriges företag tycks utsätta sina medarbetare för. Fyra år senare har han sett professorer och byggföretag skjuta på varandra med låtsaspistoler och affärskvinnor med händerna doppade i blå sockervadd på konferens. För att inte nämna hur många paket lösmustascher hans forskarteam förbrukat. Det är alltså kopplingen mellan lekfullhet och kreativitet som Samuel West fokuserat på i sitt forskningsprojekt som doktorand vid Lunds Universitet. Samtidigt har han startat företaget Superlab med målet att göra Sveriges arbetsplatser roligare.

När företag tillfrågas om sina vanligaste arbetsuppgifter rankas möten ofta i topp. Trots det investeras skämmande lite i att göra såväl mötesrummen som mötesdeltagarna redo för innovation och ett nytänkande arbetssätt. Därför valde Samuel West att låta forskningen centreras just kring mötestillfället.

Mötesmagi med mustascher

Magin som uppstår i mötet mellan människor som tillsammans löser komplexa uppgifter uppstår inte av sig självt. Nyckeln till det goda arbetsklimatet och kreativiteten är enligt Samuel West en lekfull inställning till varandra och till arbetsuppgiften. 

– Google har exempelvis som uttalad vision att ha fler möten, inte färre. Däremot ska de bli mer effektiva och nytänkande. Företag lägger generellt massor av pengar på ergonomiska kontorsstolar men få anstränger sig för att göra varje möte intressant och meningsfullt trots den stora mängd arbetstid som läggs på just möten, säger Samuel West.

Ofta är det företag i innovationskrävande branscher som önskar sig ett mer experimenterande och lekfullt klimat på arbetsplatsen men allt fler företag får upp ögonen för kopplingen mellan glada medarbetare och goda resultat.

– Endast resultatfokus leder ingenstans. De företag som inte ger utrymme för lekfullhet har ingen framtid, säger Samuel West.

En möteslek som testades under studien var att dela ut kuvert med instruktioner om att under mötets gång, utan att kommentera det hela, sätta på sig den medföljande lösmustaschen. I ett annat kuvert fanns en lapp som sa åt läsaren att denne varje gång en mötesledare rättade till glasögonen sträcka upp armarna i luften och högt ropa att det är härligt att leva.

Lek bevisat effektivt för produktiviteten

Studierna gjordes vid riktiga möten på en konferensanläggning i södra Sverige. Och resultatet var tydligt när deltagarna efteråt fick skatta den upplevda produktiviteten vid mötet. De som lekt i mötesrummet upplevde sig som 23 procent mer effektiva.

Så hur gör man? Först och främst måste chefen gå i bräschen för det roliga men det räcker inte att beställa ett pingisbord till lunchrummet. Det viktigaste är den spontana lekfullheten och att skapa ett klimat som uppmuntrar och bejakar detta. Just här är chefer och arbetsledares agerande avgörande. Om inte de går före med gott exempel kommer inte medarbetarna heller våga ta steget. Och det gäller även i platta, icke-hierarkiska organisationer. Varför är det viktigt? Jo, det är i de positiva interaktionerna mellan varandra som vi bygger upp de sociala relationer som behövs för att tillsammans kunna lösa svåra uppgifter och kläcka nya idéer.

Förutom människornas beteende är själva mötesrummets utformning av största vikt för ett lyckat möte och lekfullhet går att bygga in i den fysiska miljön. Bord, stolar och kanelbullar är inte nog. Tillräckligt med syre är enligt Samuel West en av de vanligaste bristerna men även bra ljus och god akustik behövs. Det viktigaste kan dock vara att något oväntat finns i rummet. Kanske din kollegas glada hund?  

Med lek som en del av inredningen kan du signalera att det är kreativ problemlösning som eftersträvas. Samtidigt öppnar kul möbler för människor att tänka att här är det okej att tänka nytt och framförallt att bete sig på ett nytt sätt.

När ett nytt kontor ska byggas finns alla möjligheter för företag att ställa sig själva frågan om vilket beteende vill jag ha på kontoret istället för hur många kan sitta i samma rum. Det handlar helt enkelt om att utveckla och designa kontor som redan från grunden bäddar för arbetsglädje.