cleargif_vizzit

Vi lämnar gröna anbud

Från april 2010 började NCC Construction Sverige lämna gröna anbud i tillägg till alla anbud över 50 MSEK. Det betyder att vi ger våra kunder en möjlighet att göra ett bättre miljöval - ett så kallat grönt sidoanbud.

De gröna anbuden innehåller bland annat

  • klimatdeklaration
  • erbjudande om klimatkompensation
  • grön etablering av arbetsplatsen.

Vi är först med Gröna anbud

NCC blir först i bygg- och fastighetssektorn med att komplettera alla större anbud med ett grönt sidoanbud.
- Vi vill påskynda den gröna omställningen av byggbranschen genom att erbjuda våra kunder gröna anbud vid sidan av det ordinarie anbudet. Vi hoppas att många kunder väljer att satsa på mer miljöanpassade projekt när de får möjligheten att välja ett grönt alternativ, säger Göran Gerth
Miljöchef, NCC Construction Sverige.

Klimatneutrala anbud

De gröna anbuden är klimatneutrala genom att de erbjuder kunderna ett klimatdeklarerat projekt, klimatkompensation och en grönare arbetsplats.
- En hel del utvecklingsarbete ligger bakom åtagande. Klimatdeklarationer, som hittills bara funnits för bostads- och kontorshus, utvecklas nu för alla typer av projekt, säger Göran Gerth.

NCC har också beslutat att alltid använda så kallad grön etablering, vilket betyder att arbetsplatserna alltid anpassas med energisnåla maskiner och byggbodar.

Klimatkompensationen uppnås primärt genom stöd till klimatprojekt som är godkända av FN och EU.

Hur fungerar gröna anbud? Se vår film.

 


Mer information

Göran Gerth
Miljöchef, NCC Construction Sverige
Tel: 08-585 519 57