cleargif_vizzit

Vi bygger Norrströmstunneln, en del av Citybanan

NCC Construction Sverige bygger Norrströmstunneln, som är den delsträcka av Citybanan som sträcker sig mellan Riddarholmen och Gamla Brogatan strax norr om Centralstationen i Stockholm.

I uppdraget ingår också byggandet av en ny station under T-centralen. Uppdraget är ett av de större anläggningsuppdragen i Stockholm på flera år. Uppdragsgivare är Trafikverket och ordervärdet uppgår till cirka 1800 MSEK. Utöver anläggningsarbetena har Trafikverket även beställt samordning av Stomkompletteringen till färdig station av NCC.

Ny pendeltågstation

Även en ny pendeltågsstation, station City, under T-centralen och tunnelbanans blå linje samt anslutande tunnlar från Riddarholmen ingår i uppdraget.

Stationen kommer att bestå av två stationstunnlar, två perronger och fyra spår och vara belägen 40 meter under marken. I arbetet ingår också tre uppgångar till markytan samt anslutning till alla tre tunnelbanelinjerna.

Ny samverkansmodell

Arbetet genomförs i en ny samverkansmodell där Trafikverket och NCC tillsammans hittar produktionstekniska lösningar. Arbetet sker därmed i team och mot en gemensamt fastställd riktkostnad och tidplan. NCC deltager även aktivt i projekteringsarbetet och har möjlighet att tidigt komma in med produktionsfrämjande lösningar i projekteringen.

Mer information

Jan Uden
Projektchef, Norrströmstunneln, Citybanan
Tel: 08-585 522 88